Forum srednjih strucnih skola Beograd

Forum srednjih strucnih skola Beograd


 

ПОСТАНИ ЧЛАН ФССШБ

Карактеристике Форума :

ФССШБ је најорганизованији и најбројнији еснафски синдикат просветних радника у Београду

ФССШБ
је
независан од власти и политичких партија
 
ФССШБ
има
развијену бесплатну правну заштиту

ФССШБ
има
развијен информациони систем

ФССШБ
на
демократски начин бира и разрешава све органе

Предности чланства у Форуму :

• Солидарност
• Бесплатно заступање
• Едукација
• Рекреативни одмор
• Спортске игре 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Банер

СТРУЧНО УПУТСТВО

Банер

Конференција 21. мај 2013.

Банер

Протест 17.03.2015

Банер

Министарство

Партнери ФССШБ

Закон о основама

Закон о средњој

Стратегија

ПКУ

КАКО ДО ПЕНЗИЈЕ

Банер
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Приступница

Банер

28.02.1997.

Донета је одлука о
оснивању
ФССШБ
Прузмите оригиналну одлуку о оснивању

Јединствена листа технолошких вишкова

Банер

Слободна радна места

Банер

Непуна норма

Банер

15 година ФССШБ

Календар рада 2021/2022

Тренутно онлине

Имамо 17 гостију на мрежи

Стручно усавршавање

Правилник

Стандарди компетенција

Публикација Послови

ФССШ на Facebook-u

ФССШ на Twitter-u

Најновије вести

Наставник Основна школа "Бранко Ћопић", Младеново ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли основна школа која у свом саставу има предшколске групе може да у свој правилик о раду угради критеријуме за вредновање квалитета рада васпитача, које ће применити приликом бодовања васпитача ради утврђивања запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба?

Одговор
 
Мирјана Никшић, Бујановац ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Шта се узима као доказ за остварени радни стаж код остваривања права на јубиларну награду?

Одговор
 
Наставник Техничке школа „Сава Мунћан”, Бела Црква ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Чланови закона који се односе на синдикат школе, број чланова синдиката, његове органе, текући рачун.

Одговор
 
Наставник Основне школе " Никола Тесла ", Прибојска Бања ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли код остваривања права на јубиларну награду могу да се узму у обзир године рада остварене у радном односу на територији бивших република СФРЈ?

Одговор
 
Драгана Спасојевић, Београд ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

1. Како се и по ком критеријуму и правилнику бодују стручни сарадници основне школе приликом утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, и да ли се исти бодују према истим критеријумима утврђеним Посебним колективним уговором?
2. Да ли стручни сарадник-педагог може да ради са мањим процентом радног времена од 100% сразмерно броју одељења, уколико у школи ради психолог са 100% радног времена и који не жели да иде у пензију?
3. Да ли се бодују сви стручни сарадници у школи заједно имајући у виду да постоји и педагог и психолог, медиотекар и библиотекар?
4. Да ли је директор у обавези да запосленог који спада у категорију "заштићеног" распореди на друго радно место у школи за које испуњава услове по систематизацији?

Одговор
 
Савез учитеља Србије, Београд ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли се CD/DVD може сматрати адекватним доказом о објављеном раду из струке у стручној, домаћој или страној литератури?

Одговор
 
Иванка Маровић, Београд ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли као заштићени запослени из члана 37. и 59. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика имам предност над осталим запосленима и да ли ми се може смањити фонд?

Одговор
 
Наставник Средње школе "Никола Тесла", Бољевац ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли послодавац има обавезу да обезбеди наставнику који је председник синдиката у школи и наставнику, који је представник запослених у органу управљања 100% радног ангажовања иако нема толико часова наставе?

Одговор
 
Председник синдиката Посавотамнавске средње школа, Владимирци ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли поседовање дозволе за рад - лиценце има значаја при утврђивању запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом?

Одговор
 
Наставник Основне школе " Бранислав Нушић ", Смедерево ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

1. Да ли се бодују семинати при утврђивању запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом?
2. Да ли се бодује учешће на пројектима при утврђивању запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом?
3. Да ли се замена одсутног запосленог преставља основ за исплату прековременог рада?

Одговор
 
Наставник Основне школе "Драган Ковачевић", Београд ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли само један синдикат који има већи број чланова даје мишљење пре расписивања конкурса за пријем у радни однос о испуњености услова из става 1. и 2. члана 5. Посебног колективног уговора или сви синдикати школе?

Одговор
 
Сабина Гицић, Београд ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Ко доноси одлуку о престанку потребе за радом запослених због смањивања броја одељења.

Одговор
 
Ивана Марковић, Земун ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Како се бодоју наставници енглеског језика и руског језика са положеним Б2 за извођење наставе енглеског језика који изводе наставу у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Одговор
 
Славица Лазић, Шабац ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Како се остварује право на накнаду за долазак и одлазак са рада.

Одговор
 
Наставник Основне школе "Олга Петров", Банатски Брестовац ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Како се врши бодовање наставника енглеског језика који изводе наставу у првом и другом циклусу.

Одговор
 
Златана Петровић, Разбојна - Брус ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

У вези са мојом радно-правном ситуацијом, односно процентима рада, на пословима наставника руског језика, у Гимназији у Крушевцу и у Основној школи "Бранко Радичевић" у Разбојни, те питањем да ли и у којој школи имам право да будем распоређена на део послова библиотекара или наставника грађанског васпитања, као и да ли директори школа морају да уваже тумачење Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног уговора за заиослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Одговор
 
Наставник Основне школе "Др Ђорђе Јовановић", Ново Милошево ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

1. Запослени који је на основу конкурса примљен у радни однос на послове наставника разредне наставе, распоређен је на послове библиотекара без проглашења као технолошког вишка. Запослена која је на основу конкурса примљена на послове наставника разредне наставе, као технолошки вишак распоређена је на послове наставника у продуженом боравку. Да ли се ова лица, приликом утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба на пословима наставника разредне наставе, поново бодују?
2. Ако запослени имају исту стручну спрему, али су различита радна места на којима раде, када се утврђује технолошки вишак на пословима наставника разредне наставе, да ли запослени који има стручни назив професор разредне наставе, а засновао је радни однос на основу споразума о преузимању на пословима медијатекара, може да се бодује заједно са запосленима који раде као наставници или се изузима од бодовања?
3. Да ли се као деца предшколског узраста, односно деца на редовном школовању, сматрају и деца која су први пут уписана у предшколску установу или први разред основне школе, а са похађањем почињу 1. септембра?
4. Да ли ученици завршног разреда основне или средње школе могу да сесматрају децом на школовању, до истека школске године у којој завршавају разред, с обзиром на то да у јуну месецу завршавају школу полагањем одговарајућих испита?

Одговор
 
Гордана Стевановић, Крушевац ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли бодове по основу остварених резултата на такмичењу треба доделити мени као разредном наставнику који је три године припремао ученика који је постигао резултате или наставнику из другог одељења, који је ученика водио на такмичење.

Одговор
 
Наставник Основне школе "Бранко Ћопић", Младеново ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли се, након судске пресуде, по враћању запослене на рад бодују наставници разредне наставе и утврђује запослени за чијим је радом престала потреба или се запосленој издаје решење да је нераспоређена и пријављује Школској управи.

Одговор
 
Маријана Милошевић, Нови Београд ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Решењем из 2008. године у Основној школи "Бранислав Нушић" у Београду, престао ми је радни однос, у статус технолошког вишка. Имам десет година радног стажа у образовно- васпитном раду. Да ли се моје име налази на списку наставника чији је радни однос престао у статусу технолошког вишка, те да уколико се не налази тражим мишљење о процедури.

Одговор
 
Знатижељни економиста ПДФ Штампа Ел. пошта

Питање:

Да ли послове дипломираног правника може да обавља и радник са завршеним Економским факултетом?

Одговор
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 2