Знатижељни економиста Штампа

Питање:

Да ли послове дипломираног правника може да обавља и радник са завршеним Економским факултетом?

Одговор:

Послове дипломираног правника може обављати једино дипломирани правник, па ако их врши неко ко то није – ту нема рада већ привида рада.(Врховни суд Србије, Рев.бр.II 506/02)