Наставник Основна школа "Бранко Ћопић", Младеново Штампа

Питање:

Да ли основна школа која у свом саставу има предшколске групе може да у свој правилик о раду угради критеријуме за вредновање квалитета рада васпитача, које ће применити приликом бодовања васпитача ради утврђивања запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба?

Одговор:

Основна школа која остварује припремни предшколски програм, те има предшколске групе, може у свој правилник о раду уградити критеријуме за вредновање квалитета рада васпитача, које ће применити приликом бодовања васпитача ради утврђивања запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба.