Наставник Основне школе " Никола Тесла ", Прибојска Бања Штампа

Питање:

Да ли код остваривања права на јубиларну награду могу да се узму у обзир године рада остварене у радном односу на територији бивших република СФРЈ?

Одговор:

Када је у питању остваривање права запосленог из радног односа, а која су везана за време проведено у радном односу, мишљења смо да се могу узети у обзир године рада остварене у радном односу на територији бивших република СФРЈ, које је запослени остварио до дана отцепљења те републике.