Драгана Спасојевић, Београд Штампа

Питање:

1. Како се и по ком критеријуму и правилнику бодују стручни сарадници основне школе приликом утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, и да ли се исти бодују према истим критеријумима утврђеним Посебним колективним уговором?
2. Да ли стручни сарадник-педагог може да ради са мањим процентом радног времена од 100% сразмерно броју одељења, уколико у школи ради психолог са 100% радног времена и који не жели да иде у пензију?
3. Да ли се бодују сви стручни сарадници у школи заједно имајући у виду да постоји и педагог и психолог, медиотекар и библиотекар?
4. Да ли је директор у обавези да запосленог који спада у категорију "заштићеног" распореди на друго радно место у школи за које испуњава услове по систематизацији?

Одговор:

1. Сви се запослени бодују у складу са одредбама члана 33. Посебног колективног уговора, односно по прописаним критеријумима за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом.
2. Може.
3. Не бодују се.
4. Примењују се одредбе члана 36. Посебног колективног уговора којима се уређују мере за запошљавање, те је једна од њих и распоређивање на друго радно место.