Савез учитеља Србије, Београд Штампа

Питање:

Да ли се CD/DVD може сматрати адекватним доказом о објављеном раду из струке у стручној, домаћој или страној литератури?

Одговор:

Објављен рад из струке у стручној домаћој или страној литератури је стручни чланак који је објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација - CIР, за који је на почетној страни чланка изнад наслова штампан одговарајући УДК број и који је објективно и независно класификован у стручну област у текућој домаћој или страној библиографији и налази се у бази ISSN Online.