Наставник Основне школе "Драган Ковачевић", Београд Штампа

Питање:

Да ли само један синдикат који има већи број чланова даје мишљење пре расписивања конкурса за пријем у радни однос о испуњености услова из става 1. и 2. члана 5. Посебног колективног уговора или сви синдикати школе?

Одговор:

Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос, послодавац је у обавези да прибави мишљење свих репрезентативних синдиката установе о испуњености услова из става 1. и 2. Посебног колективног уговора и надлежне школске управе.