Сабина Гицић, Београд Штампа

Питање:

Ко доноси одлуку о престанку потребе за радом запослених због смањивања броја одељења.

Одговор:

Директор, у име послодавца, доноси одлуку о распоређивању запослених.