Ивана Марковић, Земун Штампа

Питање:

Како се бодоју наставници енглеског језика и руског језика са положеним Б2 за извођење наставе енглеског језика који изводе наставу у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Одговор:

Ако је вишак исказан у првом циклусу основног образовања и васпитања, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за први и други циклус основног образовања и васпитања.