Наставник Основне школе "Олга Петров", Банатски Брестовац Штампа

Питање:

Како се врши бодовање наставника енглеског језика који изводе наставу у првом и другом циклусу.

Одговор:

Ако је вишак исказан у првом циклусу основног образовања и васпитања, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за први и други циклус основног образовања и васпитања. Ако је вишак исказан у другом циклусу, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за други циклус основног образовања и васпитања.