Гордана Стевановић, Крушевац Штампа

Питање:

Да ли бодове по основу остварених резултата на такмичењу треба доделити мени као разредном наставнику који је три године припремао ученика који је постигао резултате или наставнику из другог одељења, који је ученика водио на такмичење.

Одговор:

Чланом 33. тачка 3. Посебног колективног уговора уређен је критеријум такмичења, за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом, и то: 1) број бодова за општинско такмичење и смотру; 2) број бодова за окружно, односно градско такмичење и смотру; 3) број бодова за републичко такмичење и смотру; 4) број бодова за међународно такмичење. Вреднује се разултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри. Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања вреднују се резултати остварени у току рада оствареног у образовању.
По основу такмичења бодује се наставник који је ученика припремао за такмичење, а који је остварио релевантне резултате.