Маријана Милошевић, Нови Београд Штампа

Питање:

Решењем из 2008. године у Основној школи "Бранислав Нушић" у Београду, престао ми је радни однос, у статус технолошког вишка. Имам десет година радног стажа у образовно- васпитном раду. Да ли се моје име налази на списку наставника чији је радни однос престао у статусу технолошког вишка, те да уколико се не налази тражим мишљење о процедури.

Одговор:

Листе радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба, у складу са Законом и Посебним колективним уговором, директор школе доставља надлежној школској управи, почев од 11. септембра 2009. године.