Просечна плата Штампа

 

Србија: Просечна плата


Просечна децембарска нето зарада запослених у Србији, по подацима Републичког завода за статистику, била је 54.344 динара.


Иако је евидентан раст зарада исплаћених у децембру у односу на месец раније, српске „узданице” за развој и извоз – пољопривреда и прехрамбена иднустрија – нису ни тог месеца успеле да забележе нето плате као републички просек.
Тако је, опет по подацима РСЗ-а, просечна нето зарада коју су запослени у пољопривредној делатности остварили била 49.150, а у прерађивачкој индустрији 53.688 динара. За разлику од њих, неке делатности забележиле су нето децембарску зараду већу, дупло и више, од републичке. Тако највећу просечну нето зараду бележе запослени у финансијским делатностима и делатностима осигурања – 131.422, док су просечне плате у информисању и комуникацијама у децембру биле 117.167 динара.

Просечна нето зарада запослених у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима у децембру била је 88.263 динара, радника у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром 77.394, у рударству 76.108, пословању некретнинама 59.678 и државној управи 57.371. У осталим делатностима чија примања обрађује РСЗ просечна децембарска нето плата била је мања од републичког просека, а најмања је забележена у осталим услужним делатностима – 40.293 динара. Међутим, када се у делатностима које обрађује Републички завод за статистику посматрају подаци о нето зарадама у одређеним областима, односно занимањима, они показују да у њих 11 плата прелази 100.000 динара месечно.

Рекордери по висини децембарске нето плате су запослени у рачунском програмирању и консулативним делатностима, где је забележена плата од 267.526 динара, што је готово пет просечних републичких зарада. Иза њих су финансијске услуге са 165.740 динара, затим ваздушни саобраћај са 155.389, па рекламирање и истраживање тржишта са 143.595. Просечна децембарска плата у услужним делатностима у рударству била је 142.112 динара, у експлоатацији сирове нафте 140.395, управљачким делатностима и саветовању 132.979, производњи дуванских производа 121.608, производњи кокса и деривата нафте 109.464 и у научном истраживању и развоју 101.967.

Најмања децембарска нето плата, упола мања од републичког просека, бележи се у делатности путничких агенција, туроператера и резервација – 22.696 динара. Готово упола мање од републичког просека, забележено је у делатности изнајмљивања и лизинга – 23.759 динара, као и у уклањању отпадних вода – свега 25.460. Који динар више добили су запослени у поправци рачунара и предмета за личну употребу – 25.493, док је просек у помоћним делатностима у финансијским услугама и осигурању 25.934 динара. Одмах иза њих су остале услужне делатности с 28.586 динара

ИЗВОР-Б92